Trên 94.000 tỷ đồng cam kết đầu tư vào Hòa Bình

27/02/2019 ,09:12

- Các doanh nghiệp ký biên bản cam kết đầu tư tại Hòa Bình với tổng số vốn khoảng 94.000 tỷ đồng, trong đó, trọng tâm đầu tư vào các dự án thế mạnh của Hòa Bình.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình chiều 11/12, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tỉnh đã trao 9 quyết định đầu tư và 15 biên bản thỏa thuận hợp tác cho các doanh nghiệp, tổng số vốn trên 94.000 tỷ đồng.

9 quyết định đầu tư này có tổng số vốn đăng ký đầu tư 15.429 tỷ đồng. Trong đó có các dự án lớn như: Công ty TNHH Meiko Electronics (tổng mức đầu tư 4.600 tỷ đồng), Công ty Cổ phần nước Aqua One (tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng, công suất thiết kế 600.000m3/ngày đêm khu vực phía Đông Nam Hà Nội). 15 biên bản thỏa thuận hợp tác có tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 79,3 tỷ

 

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình chiều 11/12, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nhắc lại lần dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình cách đây 2 năm, Thủ tướng cho biết đã có 22 dự án được cấp giấy phép và nay 18 dự án trong số này đã được triển khai. Điều này được Thủ tướng nhìn nhận là các nhà đầu tư vào Hòa Bình đã nói và làm.

"Hôm nay, chúng ta vui mừng đã có 94.000 tỷ đồng được cấp giấy phép hoặc thỏa thuận đầu tư, trong đó có rất nhiều dự án của các doanh nhân Việt Nam và nhiều dự án FDI", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nêu rõ, cần gắn lời nói với việc làm. "Tôi mong rằng các nhà đầu tư nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu để triển khai các cam kết. Không để tình trạng nói một đường làm một nẻo".

Theo báo cáo của tỉnh, năm 2002, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có tổng số 05 dự án, với tổng vốn đăng ký 23,4 tỷ đồng (VNĐ) và 13,38 triệu USD. Sau 15 năm (tính đến hết năm 2018), trên địa bàn tỉnh có 544 dự án, trong đó có 37 dự án FDI  có tổng vốn đăng ký 502 triệu USD và 507 dự án trong nước có tổng vốn đầu tư đăng ký trên 64.885 tỷ đồng. Trong số này có 85 dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp (22 dự án FDI và 63 dự án trong nước).

Năm 2018 có 450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới  tổng số vốn đăng ký là 7.500 tỷ đồng. Lũy kế sau 15 năm (tính đến hết năm 2018), trên địa bàn tỉnh có 2.800 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 36.000 tỷ đồng, có 275 hợp tác xã và 240 tổ hợp tác.

Trong tổng số 546 dự án đăng ký đầu tư, hiện có 260 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh, chiếm 47,6% tổng số dự án. Theo số liệu thống kê năm 2017,các dự án đầu tư đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 440 tỷ đồng, chiếm khoảng 25,1% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2017.

Phân tích theo lĩnh vực cho thấy, hiện nay, gần 49% dự án đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, trên 37% trong lĩnh vực dịch vụ - thương mại, trên 13% dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh còn gặp một số khó khăn trong THĐT như: việc tạo mặt bằng các khu, cụm công nghiệp còn khó khăn do địa hình phức tạp, chi phí san lấp mặt bằng cao; môi trường đầu tư, năng lực cán bộ còn thấp so với tương quan các tỉnh lân cận.

Đại diện các nhà đầu tư, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Ban quản lý Dự án Công ty Cổ phần nước Aqua One cho biết “Để dự án sớm được khởi công xây dựng vào Quý II/2019, với mục tiêu hoàn thành xây dựng và vận hành phát nước vào Quý III/2020. Nhà đầu tư mong muốn Chính phủ và tỉnh Hòa Bình cho dự án được thực hiện cơ chế đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng và quy hoạch liên quan; chỉ đạo các đầu mối, các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác hoàn tất các thủ tục pháp lý và liên quan cần thiết khác”.